Project

P r o j e c t : Ari Football concept store
L o c a t i o n : Khon Kaen, Korat, Udon 
D e s i g n  : Whitesp ce 

B u i l d i n g : In2design

  เสร็จไปอีกงานครับ เล่นเอาสาหัสสากัน กับงานที่ต้องเข้าทำงานกลางคืน และระยะเวลาที่จำกัด แต่ก็ผ่านพ้นได้ด้วยดีครับ อาจมีเก็บงานเล็กๆน้อยบ้าง แต่ก็เป็นเรื่องปกติของงานประเภทนี้ครับ 
  ขอบคุณทีมงาน ทีมช่างของเราที่อดหลับอดนอน ช่วยเหลือกัน จนงานสำเร็จออกมาได้ ใจสู้กันทุกคน นับถือใจจริงๆ
  และขอขอบคุณทีมทาง Ari และคุณคฑา ฉมาดล ที่ไว้ใจทางทีมงานเราครับ ขอบคุณมากครับ

  งานนี้ทางเราทำการผลิตแต่ไม่ได้ออกแบบนะครับ เป็นทาง Whitesp ce เป็นผู้ออกแบบ ซึ่งออกแบบได้สวยมากเลยทีเดียวครับ