Room&Zone/ห้องและมุมต่างๆ

Bedroom/ห้องนอน

  งานออกแบบตกแต่งห้องนอน บิ้วอิน ฉากทีวี เตียงนอน ตู้ข้างหัวเตียง ตู้เตี้ยลิ้นชัก ตู้บานเปิด ตู้โชว์ งานกรุผนังตกแต่ง งานหุ้มเบาะ ปรับปรุงพื้นที่เดิม งานฝ้า งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง รูปแบบและการใช้งานออกแบบประยุกต์ตามความต้องการลูกค้า