Project

P r o j e c t : คุณเอ

L o c a t i o n : Inizio (ขอนแก่น)

D e s i g n & B u i l d : In2design

งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ห้องนอนใหญ่ ห้องแต่งตัว ห้องนั่งเล่น ครัวใน

  งานบ้านหลังนี้ ห้องนั่งเล่นชั้น1 งานดีไซน์งานกรุผนังตกแต่ง ให้สามารถเลื่อนเปิดปิดได้ เพื่อป้องกันการไหลออกของแอร์ และในส่วนของห้องนอน จะเพิ่มงานกันห้องแยกส่วน ระหว่างโซนที่นอน และโซนแต่งตัว

 

เนื้องานทั้งหมดประกอบด้วย 
- งานกรุผนัง 
- งานฉากทีวี
- ตู้เก็บของ
- งานปรับปรุงชุดครัวเบา ทำตู้ลิ้นชักด้านใต้ และเพิ่มตู้ลอยเก็บของด้าน
- ฉากหัวเตียง
- งานระบบไฟ งานฝ้าหลุม