Project

P r o j e c t : บ้านคุณจอย
L o c a t i o n : ศุภาลัย Khon Kaen
D e s i g n & B u i l d : In2design

เสร็จเรียบร้อย(14-9-59) เตรียมส่งมอบงาน สำหรับงานออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน พร้อมงานกรุผนังตกแต่ง