Project

P r o j e c t : Khon Kaen Think Tank (KKTT)
L o c a t i o n : Khon Kaen 
D e s i g n  & B u i l d : In2design

เสร็จเรียบร้อย เตรียมส่งมอบงาน สำหรับงานออกแบบและสร้างออฟฟิศ KKTT เป็นงาน Concept เรียบง่าย เป็นมิตร ผสมผสานด้วยลวดลายอีสานประยุกต์ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับเนื้องาน งานประกอบไปด้วยเคาร์เตอร์ต้อนรับ มุมนิทรรศการ  มุมรับแขก ห้องทำงาน และห้องประชุมบริเวณชั้น2