Project

P r o j e c t : คุณ MayyR

L o c a t i o n : Lakenakara(ขอนแก่น)

D e s i g n & B u i l d : In2design

งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ห้องนอนใหญ่ ห้องแต่งตัว ห้องนั่งเล่น ครัวใน

งานบ้านหลังนี้เน้นสีโทนเทา เรียบหรู ในส่วนห้องนั่งเล่น ทางเราได้นำกระจกมาเป็นส่วนประกอบในการตกแต่ง เพื่อเพิ่มมิติให้บ้านดูกว้างขึ้น

และในส่วนของห้องนอน จะเน้นงานตู้ที่มีลิ้นชัก เนื่องจากทางเจ้าของบ้านต้องการพื้นที่เก็บของเยอะ (ลิ้นชักเยอะมาก^_^)

เนื้องานทั้งหมดประกอบด้วย 
- งานกรุผนัง 
- งานฉากทีวี
- ตู้เก็บของ
- งานปรับปรุงชุดครัวเบา ทำตู้ลิ้นชักด้านใต้ และเพิ่มตู้ลอยเก็บของด้าน
- ตู้เสื้อผ้าพร้อมโต๊ะเครื่องแป้ง 
- ตู้พร้อมลิ้นชักเก็บของ โต๊ะทำงาน
- ฉากหัวเตียง
- งานระบบไฟ งานฝ้าหลุม