Room&Zone/ห้องและมุมต่างๆ

Living room/ห้องนั่งเล่น

  งานออกแบบตกแต่งห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น บิ้วอิน ฉากทีวี ตู้เตี้ยลิ้นชัก ตู้บานเปิด ตู้โชว์ งานกรุผนังตกแต่ง ปรับปรุงพื้นที่เดิม งานฝ้า งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รูปแบบและการใช้งานออกแบบตามความต้องการลูกค้า