Project

P r o j e c t : Next intertrade Co.,Ltd

L o c a t i o n : Khon Kaen

D e s i g n & B u i l d : In2design

งานออกแบบและก่อสร้างออฟฟิศ Next intertrade Co.,Ltd เป็นอาคารพานิชย์ 1 คูหา ตกแต่งสไตล์ Loft ประกอบด้วยงานผนัง พื้น ระบบไฟ และชุดเฟอร์นิเจอร์(โต๊ะ ชั้นวาง ตู้เก็บเอกสาร)